EyeNut – Applikationsguide

Vad är EyeNut perfekt för?

 

EyeNut Retail – Butiker

eye-for-retail

 • Enkelt att applicera i befintliga byggnader
 • Kontrollera butiksytor och personalytor genom samma system
 • Kontrollera och energiövervaka flera butiker med samma system, oberoende av geografiska platser
 • Optimera ljuset beroende av rörelsemönster och dagsljusinsläpp

Styrstrategi för Butik

 • Kontrollera allmänbelysning och accentbelysning oberoende av varandra
 • Programmera olika eventscenarier för en flexibel anläggning
 • Aktivera förinställda ljusscener i olika zoner beroende på aktivitet butik
 • Dagsljusstyrning för minskad energianvädning

EyeNut Office – Kontor

eye-for-commercial

 • Styr retrofit ljuskällor
 • Kontrollera och övervaka energianvändning
 • Förenklad och snabb programmering
 • Intuitivt användargränssnitt

 Styrstrategi för Kontor

 • Anpassad programmering efter användarnas önskemål
 • Dagsljusstyrning för minskad energiåtgång
 • Korridorsfunktion
 • Användning av närvarosensorer

EyeNut Hospitality – Restaurang

eye-for-hospitality

 • Priseffektiv installation av systemet. Både i befintliga- och nya anläggningar
 • Övervaka och styr alla ytor i anläggningen med samma system
 • Förenklad och snabb programmering
 • Användarvänligt gränssnitt

Styrstrategi för Restuarang

 • Möjligt att ändra atmosfär genom val av ljusscener
 • Närvarosensorer i personalutrymmen och toaletter
 • Tidsinställning för förbestämda ljusscenarior
 • Utbilda personal på plats så att de kan göra enklare ändringar i programmeringen

 

EyeNut Education – Utbildningslokaler

eye-for-education

 • Styr retrofit ljuskällor
 • Kontrollera klassrum, hörsalar och personalutrymmen med samma system
 • Förenklad och snabb programmering
 • Intuitivt användargränssnitt

Styrstrategi för Skolor

 • Använd tidur för att aktivera bestämda scenarier baserad på anläggningens användning
 • Ställ in förinställda ljusscenarier
 • Dagsljusstyrning för minskad energiåtgång
 • Korridorsfunktion

EyeNut Healthcare – Sjukhus

eye-for-healthcare

 • Styr retrofit ljuskällor
 • Kontrollera och övervaka flera byggnader med samma system
 • Förenklad och snabb programmering
 • Intuitivt användargränssnitt

    Styrstrategi för Sjukhus

 • Gör det möjligt för patienter att själva ställa in belysning i sina rum
 • Närvaro och frånvaro kontroll med sensorer
 • Korridorsfunkton
 • Dag/natt scenarior med hjälp av tidur