REBEL CONTROLS @ Riksdagen

IMG_2757_2

Många styrsystem levereras innan ljusdesignern färdigställt sina önskemål kring funktion och gestaltning. Väl på plats kommer önskemål som är omöjliga att genomföra med det installerade systemet, funktioner som hade varit tillgängliga om de specificerats i ett tidigare skede. Vi ser nu en positiv utveckling där ljusdesignern i större utsträckning engagerar sig i kravhandlingar och specifikation av styrsystem. En trend som skapar bättre verktyg för att i detalj genomföra koncept och gestaltningar. REBEL CONTROLS avslutade nyligen ett projekt vars framgång hade sin grund i en ljusdesigner som gillar att ha kontroll på läget…

Sylvia Toutparfait är en driven ljusdesigner som inte lämnar något åt slumpen. De senaste fem åren har Sylvia drivit och utvecklat Grontmijs avdelning för ljusdesign i Stockholm. Från årsskiftet arbetar hon som ljusdesigner hos Rejlers på Kungsholmen. När Riksdagen skulle förnya sin demokrativerkstad, en plats där ungdomar får lära sig om hur ett demokratiskt samhälle är uppbyggt, önskades en modern belysningsanläggning och Sylvia ansvarade för ljusgestaltning och inte minst för att projektera ett styrsystem som kunde bära upp ljuset på bästa sätt.

Hej Sylvia!

Hej!

Hur mycket kunde du om styrsystem innan det här projektet?

Jag har en ganska bra övergripande koll på vad man behöver tänka på när man arbetar med ett styrsystem. De senaste fem åren tycker jag att belysningstekniken har tagit stora steg. När jag började i branschen var det mycket metallhalogen och lysrörsarmaturer men teknikskiftet mot LED har inneburit att man som ljusdesigner själv har varit tvungen att lära sig mer om de olika dimmertekniker och protokoll som finns på marknaden vilket också har ökat förståelsen för – och betydelsen av -styrsystem. Så en ganska stark känsla för vad ett styrsystem är och vad det kan tillföra ett projekt har jag ju. Sen kanske jag inte har jättebra koll på de olika systemens begränsningar eller hur de arbetar på detaljnivå. Men det är ju där ni kommer in.

Ja, varför REBEL CONTROLS?

Ni hade ju varit hos oss och visat lite olika styrsystem tidigare så när jag fick uppdraget så ringde jag er och berättade att min kund ville ha en flexibel lösning som hade möjlighet att integrera mot KNX och att det skulle vara användarvänligt. Det är viktigt med en bra ”styrsystemskontakt” som man vet följer upp och löser problem när de dyker upp. En seriös person som man kan lita på. Så när ni kom med ett förslag på ett styrsystem som uppfyllde kundens krav så var det bara att köra på det!

”Min erfarenhet är att det oftast är enklare att samla en disciplin(belysning) i ett system så blir det bättre och framförallt enklare att felsöka” – Sylvia Toutparfait

Varför använde ni inte KNX?

KNX finns i övriga huset. Men i detta fall ville man gruppera armaturerna till ett system som är speciellt framtaget för att styra belysning. Sen skulle det finnas möjlighet att kommunicera med KNX som ett övergripande system. Min erfarenhet är att det oftast är enklare att samla en disciplin (belysning) i ett system så blir det bättre och framförallt enklare att felsöka.

Finns det några fällor att falla i när man föreskriver ett styrsystem?

Utmaningen med ett styrsystemsprojekt är framförallt vid överlämningen från mig till elkonsult. Om man släpper projektet för tidigt finns alltid risken att det förenklas och byts ut. Då är det inte säkert att min ljusdesign blir som jag eller kunden förväntar oss. Så därför är det viktigt att allting är klart och uppstyrt innan jag lämnar ifrån mig mina dokument. Allt från kabeltyp till funktionsbeskrivning måste finnas så att det finns förutsättningar för ett bra resultat.

”Jag kommer fortsätta att vara delaktig i valet av styrsystem eftersom det är ett perfekt verktyg för att säkerställa min ljusdesign och försäkra mig om att det jag lovar mina kunder också levereras” – Sylvia Toutparfait

IMG_2766_2

På vilket sätt tycker du att vi kan hjälpa ljusdesignern att specificera styrsystem?

Alltså, det viktigaste för oss är funktionen och användarvänligheten. När jag har ett projekt som skall ha ett styrsystem så specificerar jag vilka armaturer och drivdon som jag tycker behövs. Sen redogör jag för den övergripande funktionen; vilka ljusscener som ska programmeras, antal armaturer och grupperingar, styrprotokoll och anläggningens generella förutsättningar. Med utgångspunkt från mitt material sätter ni (leverantören) ihop ett förslag som på bästa sätt hanterar våra krav. Jag ser er och styrsystemet som ett verktyg för att skapa levande ljusmiljöer. Att samma utrymme kan gestalta flera olika atmosfärer med ett knapptryck är ju en fantastisk möjlighet för mig, och för användarna.

Vad talar för att du som ljusdesigner också i fortsättningen tar ansvar för kontrollfrågan?

Jag kommer fortsätta att vara delaktig i valet av styrsystem eftersom det är ett perfekt verktyg för att säkerställa min ljusdesign och försäkra mig om att det jag lovar mina kunder också levereras.

Vilken framtida roll tror du att styrsystemen spelar för ljusdesignern?

Man måste ha bra koll på tekniken om man ska få sina visioner förverkligade och med ny teknik kommer ju också nya möjligheter. Elkonsulter är ofta bättre på energispar men det är inte heller mitt största fokus, även om jag givetvis ser fördelarna med det. Jag vill skapa schyssta ljusmiljöer med bra ljusdesign, styrsystemet blir ett av mina verktyg. I framtiden hoppas och tror jag att vi i större utsträckning föreskriver system och hur de kan användas. Ofta är det ljusdesignern som har kontakt med slutanvändaren och därför blir det rimligt att vi är med och utformar tekniken bakom ljuset. Jag tror också att styrsystemstillverkarna har väldigt stor nytta av vår feedback. Ingenjörer, som har tagit fram systemen, så vet man ju att systemen kommer med många funktioner, men snyggare tryckknappspaneler och mer intuitiva mjukvaror hade ju inte skadat..? Men nu när det kommer fler och fler system för hemmamarknaden så tror jag också att det ställs hårdare krav på snyggare detaljer, finish och användarvänlighet.

Tack för pratstunden Sylvia och hoppas du fortsätter nära ditt kontrollbehov!

Tack själv!


IMG_0191 (1)Ljusdesign: Sylvia Toutparfait, Rejlers
Ljusdesign: 
Moa Pauhlson, WSP
Uppdragsgivare: 
Sofie Eriksson, Riksdagen
Produkter:
Mode Lighting
Foto: Emil Toft,
REBEL CONTROLS